Fongers Groningen

Fongers was in Nederland één van de bekendere fietsmerken. Een Fongers fiets staat volgens sommigen nog steeds bekend als het ´beste rijwiel ter wereld´.

Op deze website vindt u een uiteenzetting van mijn hobby. Namelijk het verzamelen van oud materiaal van het Groningse rijwielmerk Fongers.

Ook is er de mogelijkheid voor Fongers liefhebbers om materiaal aan te bieden via de ‘Aangeboden‘ pagina en kan er worden aangegeven welk specifiek Fongers rijwielmateriaal men nog zoekt. Dit laatste kan op de ‘Gezocht door Fongers liefhebbers’ pagina.

Deze hobby betreft niet alleen het verzamelen van tastbare zaken maar vooral ook de verhalen er omheen. Vaak dragen rijwielen, prijscouranten en reclame-uitingen stukjes geschiedenis met zich mee. Het is, mijn inziens, de moeite waard om hiervan op deze website een verslaglegging te doen.

Fongers zadel met het originele zadeltasje
Een Fongers tasje met nog de naam en
adresgegevens van de eerste eigenaar

Door ervoor te zorgen dat oud Fongers rijwielmateriaal gevonden wordt en naar het (digitale) daglicht wordt gebracht hoop ik dat dit op deze manier wordt vereeuwigd en niet ongezien verloren gaat.

Het digitaal vastleggen van oud rijwielmateriaal doe ik al enige jaren op het forum van Vereniging De Oude Fiets. Op deze website wordt één en ander nu gebundeld weergegeven middels een blog.

Heeft u iets dat u ter overname wilt aanbieden of waarvan u graag een digitale verslaglegging zou willen (middels foto’s en een artikel op deze website) neemt u dan gerust contact op via: jasperalssema@fongersgroningen.nl

Jasper Alssema

Fongers rijwielen
Fongers rijwielen uit de jaren '50